بخاري SOBO Electric heater PTC_500w
124,000 تومان

بخاري SOBO Electric heater PTC_500wداراي صفحه نمايش ديجيتالي LED (نشانگر دما)قابل استفاده در انواع آ..

بخاري SOBO Electric heater PTC_800w
120,000 تومان

بخاري SOBO Electric heater PTC_800wداراي صفحه نمايش ديجيتالي LED (نشانگر دما)قابل استفاده در انواع آ..

بخاري استيل SOBO HEATER 100w
25,000 تومان

بخاري استيل SOBO AQUARUYM HEATER 100w بخاري 100 وات تثبيت درجه حرارت بين 12 تا 34 درجه سانتيگ..

بخاري استيل SOBO Heater 200w
26,000 تومان

كد تجاري كالا : SOBO High Class Aquarium Heater 200w بخاري فول اتوماتيك 200 وات تثبيت دماي آب..

بخاري استيل SOBO Heater 300w
29,000 تومان

كد تجاري كالا : SOBO High Class Aquarium Heater 300w بخاري فول اتوماتيك 300 وات تثبيت درجه حر..

بخاري استيل SOBO Heater 500w
30,000 تومان

بخاري استيل SOBO Stainless Steel Aquarium Heater 500w بخاري فول اتوماتيك 500 وات تثبيت دماي آ..

بخاری RISHENG - RS-078 - 100W
20,000 تومان

بخاری شیشه ای 100 وات شرکت ریشنگ RS-078تثبیت دمای دلخواه در مقیاس 20 تا 34 درجه سانتیگراد نمایش دما ..

بخاری RISHENG - RS-078 - 200W
19,000 تومان

بخاری شیشه ای 200 وات شرکت ریشنگ RS-078تثبیت دمای دلخواه در مقیاس 20 تا 34 درجه سانتیگراد نمایش دما ..

بخاری RISHENG - RS-078 - 300W
20,000 تومان

بخاری شیشه ای 300 وات شرکت ریشنگ RS-078تثبیت دمای دلخواه در مقیاس 20 تا 34 درجه سانتیگراد نمایش دما ..

بخاری RISHENG - RS-078 - 500W
28,000 تومان

بخاری شیشه ای 500 وات شرکت ریشنگ RS-078تثبیت دمای دلخواه در مقیاس 20 تا 34 درجه سانتیگراد نمایش دما ..

بخاری RISHENG - RS208-B  100W
10,500 تومان

بخاری شیشه ای  100 وات شرکت  ریشنگ RS208-Bتنظیم دمای آکواریوم در بازه  20 تا 32 درجه ..

بخاری RISHENG - RS308-C  150W
11,000 تومان

بخاری شیشه ای  150 وات شرکت  ریشنگ RS308-Cتنظیم دمای آکواریوم در بازه  20 تا 32 درجه ..

بخاری RISHENG - RS408-D  200W
13,000 تومان

بخاری شیشه ای  200 وات شرکت  ریشنگ RS408-Dتنظیم دمای آکواریوم در بازه  20 تا 32 درجه ..

بخاری RISHENG - RS508-E  300W
17,000 تومان

بخاری شیشه ای  300 وات شرکت  ریشنگ RS508-Eتنظیم دمای آکواریوم در بازه  20 تا 32 درجه ..

بخاری SOBO  HB-100  -  100W
32,000 تومان

بخاری 100 وات های کلاس شرکت سوبو HB-100مجهز به گارد پلاستیکی برای محافظت در برابر ضربهتنظیم دما در م..

نمايش 1 تا 15 از 23 (2 صفحه)