ترمينال دو راه فلزي هوا SOBO Air Flow Control
4,500 تومان

ترمينال دو راه فلزي هوا SOBO Air Flow Controlجهت كنترل جريان هواي كمپرسورها و پمپ هواساخته شده از فو..

ترمينال سه راه فلزي هوا  SOBO Air Flow Control
7,000 تومان

ترمينال سه راه فلزي هوا  SOBO Air Flow Controlجهت كنترل جريان هواي كمپرسورها و پمپ هواساخته شده..

ترمينال پلاستيكي 12 راه  Risheng
3,000 تومان

( شير هوا ) ترمينال پلاستيكي 12 راه Rishengوسيله اي كاربردي براي توزيع جريان هوا بين 12 سنگ هوامناسب..

ترمينال پلاستيكي 16 راه Risheng
4,000 تومان

( شير هوا ) ترمينال پلاستيكي 16 راه Rishengوسيله اي كاربردي براي توزيع جريان هوا بين 16 سنگ هوامناسب..

ترمينال چهار راه فلزی هوا SOBO Air Flow Control
8,000 تومان

ترمينال چهار راه فلزی هوا SOBO Air Flow Controlجهت كنترل جريان هواي كمپرسورها و پمپ هواساخته شده از ..

ترمینال پنج راه فلزی هوا SOBO Air Flow Control
10,000 تومان

نام کالا: ترمینال پنج راه فلزی هوا SOBO Air Flow Controlتقسیم اکسیزن به 5 قسمتجهت کنترل جریان هوا کم..

ديافراگم پمپ هوا (دوتايي)  SOBO Air Pump Diaphragm
3,000 تومان

ديافراگم پمپ هواي آكواريوم  SOBO Air Pump Diaphragm (دو تايي)ديافراگم پمپ هوا معمولاً بعد از مد..

سنگ هواي قاب دار 20 سانتيمتري Risheng
2,000 تومان

نام کالا: سنگ هوای قاب دار 20 سانتیمتری RISHENGدارای قاب پلاستیکی مرغوب جهت افزایش طول عمر سنگ هوامر..

سنگ هواي قاب دار 30 سانتيمتري Risheng
3,000 تومان

نام کالا: سنگ هوای قاب دار 30 سانتیمتری RISHENGدارای قاب پلاستیکی مرغوب جهت افزایش طول عمر سنگ هوامر..

سنگ هواي قاب دار 40 سانتيمتري Risheng
5,000 تومان

نام کالا: سنگ هوای قاب دار 40 سانتیمتری RISHENGدارای قاب پلاستیکی مرغوب جهت افزایش طول عمر سنگ هوامر..

سنگ هواي قاب دار 45 سانتيمتري Risheng
5,500 تومان

سنگ هواي قاب دار 45 سانتيمتري Rishengداراي قاب پلاستيكي مرغوب جهت افزايش طول عمر سنگ هوامرغوب ترين س..

سنگ هواي قاب دار 60 سانتيمتري Risheng
7,500 تومان

نام کالا: سنگ هوای قاب دار 60 سانتیمتری RISHENGدارای قاب پلاستیکی مرغوب جهت افزایش طول عمر سنگ هوامر..

سنگ هواي قاب دار 75 سانتيمتري Risheng
9,000 تومان

سنگ هواي قاب دار 75 سانتيمتري Rishengداراي قاب پلاستيكي مرغوب جهت افزايش طول عمر سنگ هوامرغوب ترين س..

سنگ هواي قاب دار 90 سانتيمتري Risheng
10,000 تومان

سنگ هواي قاب دار 90 سانتيمتري Rishengداراي قاب پلاستيكي مرغوب جهت افزايش طول عمر سنگ هوامرغوب ترين س..

سنگ هواي پيچي RS Conectable Air Vent
5,000 تومان

سنگ هواي منحصربفرد پيچي جهت تنظيم دلخواه داراي شش قطعه ي 9 سانتيمتري داراي سه فنجان مكش لاستيكي جهت ..

نمايش 1 تا 15 از 29 (2 صفحه)