فيلتر زيرشني Hailea Bio-Under Gravel Filters UF-24P
36,000 تومان

فيلتر زير شني  Hailea Bio-Under Gravel Filters UF-24P داراي 24 قطعه 7 در 14 سانتيمتری متص..

فيلتر زيرشني Hailea Bio-Under Gravel Filters UF-28P
42,000 تومان

فيلتر زير شني  Hailea Bio-Under Gravel Filters UF-28P داراي 28 قطعه 7 در 14 سانتيمتری متص..

فيلتر زيرشني Hailea Bio-Under Gravel Filters UF-32P
48,000 تومان

فيلتر زير شني  Hailea Bio-Under Gravel Filters UF-32P داراي 32 قطعه 7 در 14 سانتيمتری متص..

فیلتر زیرشنی هشت تکه ASIAN STAR
5,000 تومان

نام کالا: فیلتر زیرشنی هشت تکه ASIAN STAR داراي 8 قطعه 14 در 7 سانتيمتری متصل به هم با قابليت ..

فیلتر زیرشنی چهار تکه  ASIAN STAR
5,000 تومان

نام کالا: فیلتر زیرشنی چهار تکه  ASIAN STAR داراي 4 قطعه 13.5 در 13.5 سانتيمتری متصل به ه..

نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)